Api ile ilgili kelimeler ve açıklamaları

  • verification : doğrulama
  • authentication : kimlik doğrulama
  • authorize : yetki vermek
  • authorization : yetki
  • permissions : izinler
  • scope : kapsam

Bu kelimelerin detaylı açıklamaları birbirinden farklılıkları hakkında daha detaylı yazı yazılacaktır ve bu kelimeler üzerine yeni kelimeler de eklenecektir.…